query

1828Momenteel online
44De lezing van vandaag
46Vandaag delen
Meertalige weergave

Hoe worden prestatiecriteria opgesteld?

2018-01-11 16:00:00

In het kader van de invoering van de arbeidsprestatie in een onderneming worden de verschillende problemen die zich voordoen bij de beoordeling van de prestatie en bij de beoordeling van de prestatie van de werknemers over het algemeen door middel van prestatietabellen teruggekoppeld.Ik hoop dat mijn ervaring iedereen kan helpen.

Methode/stappen
1

Prestatiemeting allereerst functionerings indicatoren uit de indicatoren te extraheren uit taken, vooral werktaken worden indicatoren, ze zijn de basis is dat er duidelijke organisatiestructuur en verantwoordelijkheden beschreven tijdens de performance KaoHeBiao doen om rekening te houden met de functie van de key performance indicators voor medewerkers voor de medewerkers van de CPI.

2

Alvorens de prestatiecriteria uit te werken, moet de verantwoordelijke persoon een indicatorwoordenboek opstellen met daarin de berekeningsformules, de standaarddefinities, de evaluatiecyclus en de connotaties, enz., en de indicatorbibliotheek elk jaar bijwerken.

3

Bij het opstellen van de prestatiecriteria moeten de belangrijke operationele gegevens duidelijk worden bevestigd en gepubliceerd, zodat ze een duidelijk doel hebben en worden gepresenteerd op een manier die het operationele plan is, dat wil zeggen het identificeren van de doelstellingen en de belangrijkste initiatieven.

4

De samenstelling van de prestatiecatalostase is afhankelijk van de verschillende werknemers in de onderneming, het ontwikkelen van verschillende beoordelingsmodellen, zodat de ontwikkeling van de prestatiecatalostase een zekere mate van relevantie moet hebben. De jaarlijkse beoordeling wordt over het algemeen aangenomen aan de top, de middelste over het algemeen driemaandelijks, en aan de basis over het algemeen maandelijks.

5

Het opstellen van prestatiecriteria de op maat gemaakte evaluatie-indicatoren moeten uniform zijn, d. W. Z. Ze moeten betrekking hebben op het evaluatiemodel en het aantal beoordelingen, samen met de ontwikkeling van een uniform systeem voor de beoordeling van prestaties, en niet te veel veranderen van jaar tot jaar, als er te veel veranderingen zijn die niet een goede stimulans zijn voor werknemers.

6

Merk op dat na performance KaoHeBiao samengesteld, aanwijzingen bij de performance KaoHeBiao een duidelijke, vastberaden standpunt en niet geleid door werknemers, noch horizontale vergelijking maken voor medewerkers, indicatoren niet vergelijkbaar zijn, tussen de verschillende functies zodat het effect van performance KaoHeBiao opgesteld.

Aanbeveling